Reading Response on https://thegrio.com/2020/05/05/kanye-west-apology-encounter/